User:白学家羊驼/Golgi-tái

From Moegirlpedia
Jump to: navigation, search

Golgi-tái (Jing-njí: Golgi apparatus) jàu hāam zu Go-Lò-Zī-tái(哥羅志體), hài zan-hàt-slāi-baau lí-tàu gō 1 zúng slāi-baau-hī(細胞器). Gī ō mìng hài cùng fāat-hìn gí gō Jī-Dàai-Lì fo-hòk-gaa Camillo Golgi (卡篾羅·哥羅志, Kaa-Mìt-Lò Go-Lò-Zī) di lòi gāa.

https://upload.wikimirror.org/wikipedia/commons/2/2e/Golgi_apparatus_%28standalone_version%29-zh-hans.svg

Gung-nàng

Golgi-tái zí-jīu hài cī-lí slāi-baau-mōk(細胞膜), jùng-mùi-tái(溶酶體) wàak-zé nùi-tái(內體) sòeng-gau lau slāi-baau zí-gi saang-cán gō dàan-bàak-zat(蛋白質), zōk di dàan-bàak-zat wàn-slūng dāu 1 zēk zēk sliú-pāau lí-tàu hī. Sló-jī Golgi-tái zàu ngàai hāam zū "slāi-baau gō zung-slam cìn-slūng hài-túng".

Dàai-do-sū lì-hoi líu nùi-zat-móng(內質網) gē wàn-si-slíu-pāau(運輸小泡) sáu-slin lòi dāu Golgi-tái, jìn-hàu cói gā-dèng "fāat-ce", gī-dì fan-bìt hī dāu mō-tùng gō mùk-dik-dì.

Dàai-do-sū zan-hàt-slāi-baau du jáu Golgi-tái.

Jìng-tāai

Golgi-tái sùk-ji slāi-baau gō 1 zú mōk, gī zàu cī 1 dui bén-bén ō nòng, 1 dit-zái bén-nòng ging-sòeng tīt-lì Golgi-tái jìn-hàu jì-dùng dāu zat-mōk(質膜).