Adventures in the Sea

From Moegirlpedia
Jump to: navigation, search
喜羊羊与灰太狼新logo.png
Moegirlpedia would welcome your assistance in improving this article☆Kira~

As you read this article, you're welcome to participate in editing this page. Before editing, please read the wiki quickstart, editing guidelines and retrieve relevant information.

We wish you a good time on Moegirlpedia.


'''''
深海历险记.jpg
Original Name 深海历险记
Translation Name Adventures in the Sea
Region China
Original run January 9, 2017
Episodes 60
Directed by Pu Zhikang, Xu Chang
Written by Liu Lifan, Li Disi, Zeng Lingling, Liu Wei, Chen Junchen, Luo Wei, Liang Zikai, Zhong Cheng, He Jialiang, Lu Yianyong, Liu Feng
Music by Ace Station
Voiced by Zu Qing, Zhang Lin, Liang Ying, Deng Yuting, Liu Hongyun, Gao Quansheng, Zhao Na, Li Tuan
Licensed by Creative Power Entertaining
State Creative Power Entertaining
Linked works Pleasant Goat and Big Big Wolf

Adventures in the Sea (Chinese: 深海历险记) is the twenty-first season of Pleasant Goat and Big Big Wolf series, and the second season of Marching to the New Wonderland series.

Synopsis

The "Ocean Star" for cleansing the sea is broken into pieces and all the pollution sources accumulated inside gush out. Weslie and Wolffy work together and keep the situation under control temporarily, but the crisis still exists. In order to solve the crisis, little goats take magic train down to the deep sea to recover the "Ocean Star".They meet unprecedented challenges in the deep sea but fortunately, with the help of those kind and interesting undersea residents, they survive from the thrilling adventure and eventually recover the"Ocean star" to save the ocean.[1]

STAFF

 • Animation directors: Cai Yuying, Rong Yuqing, Hu Dan, Zhou Fenghua, Guo Sien, Quan Chao, Huang Xinhui, He Xiaowei, He Yingqiang, Luo Menghao, Luo Wencong, Zhong Peng, Lai Zhixuan, Wu Yiwei, Gao Ming
 • Art Director: Wang Yongjian, Chen Yuanyuan
 • Art Design: Yu Zhuojun, Ye Zhibin, Ma Wanting, Yang Mingmei, Liu Yibin, Weng Renjie, Chen Jinda
 • Animation design: Gan Jingmin, Zhang Huiying, Huang Weijia, Chen Dong, Huang Jiecai, Chen Mengtian, Chen Shumin, Zi Luping, Wan Huiqian, Yao Liyan, Li Chun, Chen Lijin, Xu Pengbin, Lin Cuiwen, Lin Kunxiang, Su Jiahao, Zhong Jiena, Xian Weijun, Wu Qiaoling, Jiang Tianmei , Zhao Yunchan, Chen Xiongbin, Guan Xiaoling, Huang Liqi, Liu Siting, Ou Jianhao, Yuan Hongqiang, Zhuang Shaoqin, Du Ziyin, Liu Lanrui, Zheng Huachan, Wen Rujie, Liao Chu, Cai Canlong, Sun Hai, Li Xin, Zhong Yuanbo, Lin Xunjia, Liang Songxian, Hu Yuyang, Liu Yonghong, Huang Yijuan, Huang Zihao, Chen Yuzhen, Liang Xilun, Li Yarui, Wu Shiqing, Ba Yunhe, Li Ruiyun, Chen Yunru, Chen Hanxiong, He Zihua, Zheng Yingbin, Ma Tingting, Yao Tianzan, Chen Xuecong, Li Wenji, Hu Xinmiao, Gao Zibai, Huang Meiping, Chen Yupeng, Cai Muyan, Zheng Haojie, Wu Zimai, Zhang Meiling, Zhu Cuijuan, Xiao Ruirong, Liu Ke, Li Yi, Xiao Yangye, Xiao Rulong, Li Daoliang, Huang Liqiong, Liu Baiji, Luo Wei, Luo Zongqi, Liang Xueshan, Liang Dafei, Wen Jiahui, Yang Huafeng, Zhong Zhuanzhen, He Xiaodan, Huo Ting, Qu Yilin, Liu Zhenqian, Chen Minxia, ​​Gao Hairong, Liu Jingjing, Chen Zhiheng, Mao Mao
 • Three-dimensional production: Zhang Cheng, Tang Zhiyong, Liu Dinghe, Lao Yunyu, Li Jianlong, Yin Runzhong, Lan Qichao, Su Changde, Ye Yanqing, Liu Zhe, Li Kailin
 • Production Coordinator: Li Xiaoxia, Chen Kaixia
 • Producers: Cai Ruiqiong, Tan Fei, Yan Liting
 • Distribution: Qiu Haiyan, Ding Dan, He Pu, Lu Xiaoting
 • Later editing: Huang Shihong, Sun Caixia, Wan Zhaolong, Xian Jingwen, Feng Lan, Su Yanjian, Xian Jieping
 • Sound production: Ace Station
 • Sound Producer: Kuang Yingqi
 • Recording: Li Qingkun
 • Foley/sound design/music editing/mixing: Kwong Yingqi, Deng Zhihui, Pan Ziyun, Li Qingkun
 • Music arrangement/mixing: Li Jiji, Kuang Yingqi, Zhang Jiayang
 • Editors: Wu Chaowei, Guo Minqi, Shi Jianna
 • Screenwriters: Liu Lifan, Li Disi, Zeng Lingling, Liu Wei, Chen Junchen, Luo Wei, Liang Zikai, Zhong Cheng, He Jialiang, Lu Yiyong, Liu Feng
 • Production Director: Huang Xiaoxue
 • Directors: Pu Zhikang, Xu Chang
 • Producer: Huang Weiming
 • Production and distribution: Creative Power Entertaining Co., Ltd
 • Producer: Creative Power Entertaining Co., Ltd

CAST

Episode

No. Chinese Title English Title Script Director Original air date
1 海洋之星 Ocean Star Luo Wei(罗玮)
Liu Lifan
Cai Yuying
Rong Yuqing
January 9, 2017
2 污染危机 Pollution Crisis He Jialiang
3 羊狼魔方 Sheep Wolf Magic Cube
4 有买有卖 Buy and Sell Chen Junchen Hu Dan
Zhou Fenghua
5 爱心马莉 Love Mary Luo Wei(罗玮) Huang Xinhui January 10, 2017
6 救羊记 Sheep Rescue Liu Wei(刘维) Lai Zhixuan
7 火山餐厅 Volcano Restaurant Zeng Lingling Wu Yiwei
Gao Ming
8 骗人的石大叔 Cheating Uncle Shi Liu Wei(刘维) Guo Si'en
Quan Chao
9 修补记 Mending Liang Zikai He Xiaowei
He Yingqiang
January 11, 2017
10 海上霸主 Sea Bully Liu Feng Lai Zhixuan
11 谁惹怒了暖羊羊 Who Pissed off Jonie Zhong Cheng He Xiaowei
He Yingqiang
12 黑溜溜打工记 Blacky Working Luo Wei(罗玮) Lai Zhixuan
13 快递危机 Express Crisis Liu Wei(刘维) Huang Xinhui January 12, 2017
14 沸羊羊补牙记 Sparky’s Tooth Filling Luo Wei(罗玮) Wu Yiwei
Gao Ming
15 食人鱼女王 Piranha Queen Ying Huochong Guo Si'en
Quan Chao
16 贪吃惹的祸 The Trouble With Gluttony Chen Junchen He Xiaowei
He Yingqiang
17 生日礼物 Birthday Gift He Jialiang Cai Yuying
Rong Yuqing
January 13, 2017
18 小海螺大龙卷 Little Conch and Big Tornado Liu Wei(刘维) Huang Xinhui
19 海怪之谜 The Mystery of the Sea Monster Zhong Cheng Lai Zhixuan
20 寒冷冰柱 Cold Icicle He Jialiang Wu Yiwei
Gao Ming
21 懒羊羊的坚持 Paddi’s Persistence Liang Zikai Zhong Peng January 14, 2017
22 不一样的宝藏 A Different Kind of Treasure Liu Feng Hu Dan
Zhou Fenghua
23 碎碎鲨的胸章 Shattered Shark’s Badge Zhong Cheng Luo Menghao
Luo Wencong
24 黑暗中的光明 Light in the Darkness Li Di'en Guo Si'en
Quan Chao
25 欲速则不达 Desire for Speed Luo Wei(罗玮) Wu Yiwei
Gao Ming
January 15, 2017
26 男孩英雄梦 Boy Hero Dream Liu Wei(刘维) Guo Si'en
Quan Chao
27 超级雷达 Super Radar Zhong Cheng Wu Yiwei
Gao Ming
28 狼鱼大变身 Wolffish Great Transformation Liu Feng Lai Zhixuan
29 风一样的男子 Wind-Like Man Zhong Cheng Luo Menghao January 16, 2017
30 餐厅爆发了 The Restaurant Exploded Liu Feng Lai Zhixuan
31 征服挑食 Conquering Picky Eaters Luo Zongqi
32 海底草原 Undersea Grassland Liang Zikai Hu Dan
Zhou Fenghua
33 家务大作战 Housekeeping Battle Guo Si'en
Quan Chao
January 17, 2017
34 梦幻蜜月 Dream Honeymoon Liu Wei(刘维) He Xiaowei
He Yingqiang
35 神秘的箱子 Mysterious Box Liang Zikai
36 电鳗充电宝 Electric Eel Rechargeable Treasure Liu Wei(刘维) Wu Yiwei
Gao Ming
37 嘻哈百货铺 Hip Hop Department Store Guo Si'en
Quan Chao
January 18, 2017
38 第三个团圆饼 The Third Reunion Cake Liu Lifan Wu Yiwei
Gao Ming
39 懒羊羊奇遇记 Paddi Adventure Zeng Lingling Luo Menghao
Luo Wencong
40 全力以赴 All for You Liu Feng He Xiaowei
He Yingqiang
41 衣旧情深 Old Clothes Love Luo Wei(罗威) January 19, 2017
42 最好吃的食物 The Best Food He Jialiang Cai Yuying
Rong Yuqing
43 爸爸不怕 Daddy Is Not Afraid Liang Zikai Lai Zhixuan
44 沸羊羊的抉择 Sparky’s Choice Luo Wei(罗玮) Li Jincheng
45 我有主见 I Have an Opinion Liu Wei(刘维) Hu Dan
Zhou Fenghua
January 20, 2017
46 来个拥抱 Have a Hug Liu Lifan Lai Zhixuan
47 真正的大厨 The Real Chef Liu Wei(刘维) Hu Dan
Zhou Fenghua
January 21, 2017
48 勇于认错 The Courage to Admit Mistakes Luo Wencong
49 鱼卵守护神 Guardian of Fish Eggs Chen Junchen Guo Si'en
Quan Chao
50 温柔马莉 Gentle Mary Liang Zikai He Xiaowei
He Yingqiang
51 文武小灰灰 Wenwu Wilie Liu Lifan Hu Dan
Zhou Fenghua
January 22, 2017
52 海底卫士 Defender of the Sea Bottom Luo Wei(罗玮) Luo Menghao
Luo Wencong
53 懒羊羊跑步记 Paddi Running Zhong Peng
54 不离不弃 Never Leave, Never Give Up Huang Xinhui
55 自强不息 Self-Improvement Zhong Cheng Luo Menghao
Luo Wencong
56 美容大事件 Beauty Event Ying Huochong Hu Dan
Zhou Fenghua
57 最佳选择 Best Choice Liang Zikai Luo Menghao
Luo Wencong
January 23, 2017
58 深海厨王 Deep-Sea Kitchen King Liu Feng Wu Yiwei
Gao Ming
59 最后的碎片 The Last Fragment Luo Wei(罗玮) Cai Yuying
Rong Yuqing
60 英雄回归 Return of the Hero   Liu Lifan
Liu Feng

Related Songs

Opening Theme (OP)

Lyricist, composer, arranger, harmonizer, recorder, mixer, producer: Li Jiji@Ace Station, Sung by: Hua Xue

Ending Theme (ED)

Lyrics by, Composed by, Sung by: Ivy Koo

Interlude (IN)

 • Sweet as Honey (Episode 28)
Lyrics by: Zhuang Nu, Composed by: Indonesian folk music, Sung by: Wolffy (CV:Zhang Lin)
Chronology of Pleasant Goat and Big Big Wolf animation series
Previous show This show Next show
The Little Detective
(July, 2016)
Adventures in the Sea
(January, 2017)
War of Invention
(July, 2017)

References